CENTRUM MENTÁLNEHO ZDRAVIA MATKA

 1. Pociťujem často búšenie srdca alebo zrýchlený pulz.
 2. Často sa potím.
 3. Pociťujem chvenie alebo tras.
 4. Pociťujem sucho v ústach.
 5. Ťažko sa mi dýcha.
 6. Mám pocit, že sa dusím.
 7. Mávam bolesti alebo nepríjemné pocity na hrudníku.
 8. Je mi na vracanie alebo pociťujem brušnú nevoľnosť.
 9. Mám zavráť, nepokoj, je vám na omdletie, točí sa mi
 10. Mám pocit, že objekty nie sú reálne alebo ja nie som reálny/na
 11. Mám strach zo straty kontroly, straty vedomia
 12. Mám strach zo smrti
 13. Mám návaly tepla alebo chladu.
 14. Pociťujem mravenčenie alebo znecitlivenie.
 15. Pociťujem napätie alebo bolesti vo svaloch.
 16. Som nepokojný/ná a neviem sa uvoľniť.
 17. Som podráždený/ná, pociťujem duševné napätie
 18. Mám pocit hrče v krku alebo ťažko sa mi prehĺta.
 19. Ak ma niečo prekvapí a vyruší prehnane reagujem.
 20. Som neustále podráždený/ná.
 21. Kvôli strachu neviem zaspať.

Ak máte štyri z vyššie uvedených príznakov a pociťujete výrazné napätie, strach, obavy aspoň 6 mesiacov vyhľadajte odbornú pomoc.

Centrum mentálneho zdravia MATKA už  „Prvým kontaktom“ Vám môže  pomôcť.

„ Prvý kontakt“  s našim lekárom môže byť začiatkom stabilizácie Vašich emócii.

Termín na prvý kontakt si môžete telefonicky dohodnúť v pondelok – štvrtok od 15-16 hod. na telefónnom čísle: +421 915 775 979.