Centrum mentálneho zdravia MATKA      

Psychiatrický stacionár

Úvod Psychiatrický stacionár

Psychiatrický stacionár pre dospelých

Denný psychiatrický stacionár pre dospelých poskytuje zdravotnú starostlivosť systémom komunitnej liečby. Klienti do stacionára prichádzajú cez deň absolvujú terapeutický program a následne odchádzajú do svojich domovov. Takýto prístup umožňuje ľuďom s psychickým postihnutím žiť v podmienkach bežného života uspokojivým spôsobom, pri zabezpečení odborného dohľadu zdravotného stavu.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je v stacionáry plne hradené zdravotnými  poisťovňami.

Odporúčanie na príjem do stacionára od ošetrujúceho lekára nie je potrebné.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v stacionári je od 8.00 do 14.00.  

 

Copyright 2013 - 2022 © cmzmatka.sk