CENTRUM MENTÁLNEHO ZDRAVIA MATKA

Človek so schizofréniou  je často  je stigmatizovaný.

Na šťastie časy,  keď sa takýto pacienti uzatvárali do ústavov  sú už  za nami.

V psychiatrickom stacionári dostáva človek so schizofréniou  komplexnú  a systematickú liečbu, ktorá môže priaznivo ovplyvniť celkový priebeh a prognózu jeho duševnej poruchy.

Cez medziľudský kontakt  tu dostáva emočnú podporu, cez lekársky dohľad  denné monitorovanie liečby a cez psychologickú podporu stabilizáciu  emočných zdrojov.

Psychoedukačné programy a  nácvik sociálnych spôsobilostí  znižujú jeho odkázanosť  na pomoc blízkych a spoločnosti.

 

Ak máte schizofréniu alebo poznáte niekoho kto ňou trpí Centrum mentálneho zdravia MATKA už  „Prvým kontaktom“ Vám môže  pomôcť.

„ Prvý kontakt“  s našim lekárom môže byť prvým krokom k opätovnému začleneniu sa do spoločnosti a zlepšeniu kvality života.

 

Termín na prvý kontakt si môžete telefonicky dohodnúť v pondelok – štvrtok od 15-16 hod. na telefónnom čísle: +421 915 775 979.