Centrum mentálneho zdravia MATKA      

Psychologická ambulancia

Úvod Psychologická ambulancia

Cenník

 

+421/948/446 807 - psychológ 

 

PSYCHOTERAPIA, PORADENSTVO

cena

klient stacionára

psychologické poradenstvo, konzultácia /30 min/

20,-

15,-

individuálna psychoterapia /50 min/ 

40,-

30,-

párová a rodinná psychoterapia

/70-100 min/ 

65 - 90 €

50-80 €  

psychodiagnostika  

35€/hod.  

od 2-5 hod.  30 €/hod                                                   

35€/hod.  

od 2-5 hod.  30 €/hod   

nácvik relaxácie /á 30 min/ 

20 €

20 €

psychotesty žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane

100 €

100 €


PSYCHODIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIE

Cena

Parciálna diagnostika

40,-

Komplexná diagnostika osobnosti

80,-

Vyšetrenie na posúdenie spôsobilosti pre nosenie zbrane – zbrojný preukaz

60,-

Vyšetrenie na posúdenie spôsobilosti na prácu v SBS

60,-

Vyšetrenie na posúdenie spôsobilosti na prácu s omamnými látkami

60,-

Vyšetrenie pre sociálnu poisťovňu k invalidnému dôchodku

60,-

Predoperačné psychologické vyšetrenie (esteticko-chirurgické zákroky)

50,-

 

Storno poplatok za neospravedlnený objednaný termín - zrušené stretnutie /do 24 hod/  plná suma stornovanej služby.

Copyright 2013 - 2022 © cmzmatka.sk