CENTRUM MENTÁLNEHO ZDRAVIA MATKA

  1. Smutná nálada je u mňa prítomná po väčšinu dňa a takmer každý deň.
  2. Strácam záujmy alebo potešenie pri aktivitách, ktoré sú normálne príjemné.
  3. Klesá mi energia pozorujem u seba zvýšenú unaviteľnosť.
  4. Strácam sebadôveru alebo sebaúctu.
  5. Mám voči sebe neopodstatnené výčitky alebo sa bezdôvodne a nadmerne obviňujem.
  6. Opakovane rozmýšľam nad smrťou alebo samovraždou.
  7. Horšie mi to „myslí“, neviem sa  sústrediť,  som nerozhodný/ná alebo váhavý/vá.
  8. Som nepokojný/ná alebo naopak spomalený/ná.
  9. Neviem zaspať alebo sa počas spánku prebúdzam.
  10. Znížila sa mi chuť do jedla/ zvýšila sa mi chuť do jedla.

 

Ak máte štyri z vyššie uvedených príznakov  aspoň 2 týždne vyhľadajte odbornú pomoc.

Centrum mentálneho zdravia MATKA už  „Prvým kontaktom“ Vám môže  pomôcť.

„ Prvý kontakt“  s našim lekárom môže byť začiatkom stabilizácie Vašich emócii.

Termín na prvý kontakt si môžete telefonicky dohodnúť v pondelok – štvrtok od 15-16 hod. na telefónnom čísle: +421 915 775 979.