CENTRUM MENTÁLNEHO ZDRAVIA MATKA

Footer-Main

Centrum mentálneho zdravia MATKA
Haanova 7
851 04 Bratislava - Petržalka

+421 /915/ 775 979 „ Prvý kontakt“
+421/948/446 807 – psychológ

Objednanie na indikačné interview – „Prvý kontakt“ pondelok až štvrtok od 15.00 do 16.00 na tel. čísle +421 915 775 979.

© 2023 Centrum Mentálneho Zdravia Matka