Centrum mentálneho zdravia MATKA      

Psychologická ambulancia

Úvod Psychologická ambulancia

Cenník

+421/948/446 807 - psychológ 

 

PSYCHOTERAPIA, PORADENSTVO

cena

klient stacionára

Individuálna psychoterapia 50 min.

30,-

20,-

Párová psychoterapia 90 min.

50,-

40,-

Večerná skupinová psychoterapia 90 min. 1x týždenne

15,- / osoba

10,- / osoba

Náhrada za neodstavenie sa na dohodnutý termín psychoterapie

Zadarmo pri odhlásení sa 24 hod vopred. Inak plná suma za dohodnutý výkon.

Zadarmo pri odhlásení sa 24 hod vopred. Inak plná suma za dohodnutý výkon.

Individuálna konzultácia pre blízke osoby klienta 30 min.

15,-

10,-

Individuálny nácvik relaxácie (autogénny tréning, jacobsonova progresívna svalová relaxácia) 30 min.

15,-

10,-

Termín mimo ordinačných hodín

+ 10,-

+ 10,-


PSYCHODIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIE

Cena

Parciálna diagnostika

40,-

Komplexná diagnostika osobnosti

80,-

Vyšetrenie na posúdenie spôsobilosti pre nosenie zbrane – zbrojný preukaz

60,-

Vyšetrenie na posúdenie spôsobilosti na prácu v SBS

60,-

Vyšetrenie na posúdenie spôsobilosti na prácu s omamnými látkami

60,-

Vyšetrenie pre sociálnu poisťovňu k invalidnému dôchodku

60,-

Predoperačné psychologické vyšetrenie (esteticko-chirurgické zákroky)

50,-

 

Copyright 2013 - 2019 © cmzmatka.sk