Centrum mentálneho zdravia MATKA      

NAŠE POSLANIE

POMÁHAŤ ĽUĎOM S PSYCHICKÝMI PROBLÉMAMI A VŠETKÝM TÝM, KTORÍ SA VYROVNÁVAJÚ S ŤAŽKOU ŽIVOTNOU SITUÁCIOU

Centrum mentálneho zdravia Matka je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria od roku 2004.

Pomáha klientom s duševnými poruchami a poruchami správania prostredníctvom psychiatrického stacionáru a psychiatrickej ambulancie.

Zdravotnú starostlivosť v Centre mentálneho zdravia Matka hradia zdravotné poisťovne.

Doktor info
Chcete dostávať odborné informácie od lekára priamo na váš e-mail?
Copyright 2013 - 2020 © cmzmatka.sk