Centrum mentálneho zdravia MATKA      

Základné informácie pre nových klientov

Úvod Psychiatrický stacionárZákladné informácie pre nových klientov

Pri nástupe do Centra mentálneho zdravia MATKA potrebujete:

1.  Občiansky preuka

2.  Preukaz poistenca

3.  Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (v prípade, že už máte vystavené)

4.  Odporučenie ošetrujúceho lekára nepotrebujete

5.  Denné oblečenie a prezuvky

6.  Vhodný odev a obuv na cvičenie a pracovné aktivity

7.  Obyčajný uterák alebo tenkú podložku k cvičeniu na žinenke

8.  Osobné hygienické potreby ( uterák, toaletný papier, vreckovky )

9.  Školský zošit A5 a písacie potreby

10.Okuliare ak používate

 

Poznámky:

 

V Centre je k dispozícii kuchynka s chladničkou a rýchlovarnou kanvicou.


Pri nástupe, ak pijete svoj obľúbený nápoj, je potrebné priniesť si kávu, čaj,   nealkoholické nápoje

Terapeutický program v Centre prebieha v pracovné dni od 8.00 – 14.00 hod. Pre mimobratislavských klientov je zabezpečené ubytovanie. 

V prípade, že sa v ľubovoľný deň nemôžete dostaviť do Centra načas, prípadne vôbec ( napr. zdravotná indispozícia, iné náhle závažné prekážky ) je potrebné čo najskôr túto skutočnosť v daný deň nahlásiť zdravotnému personálu na telefónnom čísle: 0948/ 446 807

Ako pacient ste zodpovedný za dodržiavanie liečebného režimu voči zdravotnej poisťovni, a v prípade práceneschopnosti aj voči svojmu zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013 - 2022 © cmzmatka.sk