Centrum mentálneho zdravia MATKA      

Kto hradí Váš pobyt?

Úvod Kto hradí Váš pobyt?

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v psychiatrickej ambulancii a stacionári Centra mentálneho zdravia MATKA plne hradia zdravotné poisťovne:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Copyright 2013 - 2023 © cmzmatka.sk