Terapia hypnózou      
Príbehy zo života
Depresia alebo demencia?

Som 33 ročný muž, ktorý by v podstate v živote mohol byť šťastný, ale nie som. Moje problémy sa začali asi pred 2 rokmi. V podstate ani neviem prečo. Pochádzam z dobrej rodiny. Manželstvo mojich...

viac
Môj syn, schizofrenik.

Môj syn , schizofrenik.   Som otcom 37 ročného mladíka. Jeho choroba začala náhle, keď mal 27 rokov. Začal sa do seba uzatvárať, nechcel komunikovať, stal sa smutným. Bolo horúce leto a on...

viac

Psychiatrická ambulancia

Úvod Psychiatrická ambulancia

Ordinačné hodiny:

Psychiatrická ambulancia pre dospelých

Pondelok:  

6.00   -   8.00 podávanie injekcií, odbery

 

8.00   - 14.00 ambulancia

 

14.00 - 18.00 príjmová ambulancia

Utorok:

-           

Streda:

6.00   -    8.00 podávanie injekcií, odbery

 

8.00   -  14.00 ambulancia

 

14.00  - 18.00 príjmová ambulancia

Štvrtok:

-           

Piatok:

6.00   -   8.00 podávanie injekcií, odbery

 

8.00   - 14.00 ambulancia

 

14.00 -  18.00 príjmová ambulancia

 

Ohľadom vstupného vyšetrenia kontaktujte v pracovné dni MUDr. Karim od 14.00 do 18.00  na tel. čísle +421948 21 21 21.

 

Cenník lekárskych výkonov od 15.9.2016

V súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Cenník poplatkov pre poistencov zmluvných poisťovní.

Označenie služby

Jednotková cena  (v €)

Balík nadštandardných služieb 
/Telefonický manažment zdravotného stavu pacienta, SMS notifikácia, elektronické poradenstvo, management časovania   indikovaných vyšetrení u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

20

Vyhotovenie kópie dokumentov pri  potrebe viac ako 1 kópie.

0,5/strana

Zaslanie dokumentov, žiadaniek poštou.

2,5

Vypracovanie administratívnej správy.

15

Vypracovanie posudku pre soc. poisťovňu, životnú poistku, pre potvrdenie na zbrojný, vodičský preukaz do 7 pracovných dní.

25

Vypracovanie posudku pre soc. poisťovňu, životnú poistku, pre potvrdenie na zbroj., vodič. preukaz do 48 hod.

35

Vypracovanie posudku pre soc. poisťovňu, životnú poistku, pre potvrdenie na zbroj., vodič. preukaz do 24 hod.

50

Vyšetrenie na administratívne účely základné.

5

Vyšetrenie na administratívne účely krátka správa. 

10

Vyšetrenie na administratívne účely Kompletné zhodnotenie stavu a správa.

25

Konzultácia na žiadosť pacienta s dokumentáciou, po predchádzajúcom vyšetrení iným psychiatrom ako „ second opinion“ , mimo úhrady zdravotnej poisťovne.

30

I.v. injekcia na vlastnú žiadosť.

10

Vyšetrenie, či je občan pod účinkom návykovej látky na vlastnú žiadosť pacienta.

20

Vyhotovenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie napr. pri zmene lekára. 

5

Vyhotovenie správy v cudzom jazyku.

50

Individuálny terapeutický plán

3

Psychiatrické vyšetrenie za účelom stanovovania diagnózy závislosti u vodičov testovaných orgánom Policajného zboru pozitívne na alkohol alebo omamné a psychotropné látky.

50

 

Copyright 2013 - 2019 © cmzmatka.sk